logo

HISTORIE  - fra starten i 1930

 

Forord

Mye har skjedd siden min oldefar Martin Sandøy etablerte Molde Jarnvareforretning i 1930. Som i samfunnet for øvrig har vår bransje opplevd store forandringer, spesielt de siste 10 årene. Det en tidligere oppfattet som tradisjonelle og "trauste" industribedrifter innen skipsbygging og annen mekanisk industri, er nå høyteknologiske virksomheter som stadig søker bedre og mer moderne produksjonsmetoder for å møte konkurransen i inn- og utland. Denne utviklingen stiller stadig strengere krav til oss som leverandør.
Molde Jarnvareforretning har de seneste årene lagt ned en betydelig innsats for å kunne møte de krav som stilles til en effektiv leverandør av tjenester og utstyr til industrien. Vi er i dag en organisasjon med 43 høyt motiverte medarbeidere som ved hjelp av moderne styringssystemer er beredt til å imøtekomme fremtidens krav til effektiv vareforsyning.Vår kontinuerlige satsing på kompetanseutvikling, gjør at vi i tillegg til å levere varer, også kan være industriens støttespiller som problemløser.
Sammen med våre samarbeidspartnere, som representerer markedets ledende produkter på sine felt, vil vi som lokal forhandler fortsette å utvikle oss i takt med våre kunder også i fremtiden.

Beate Sandøy
Daglig leder
Historie

Molde Jarnvareforretning AS ble etablert av maskiningeniør Martin Sandøy 26. mai 1930. Martin Sandøy startet sin karriere som dreier og montør hos Nils N. Finnøy Motorfabrikk, og tok dere tter ingeniørutdannelse på Skiensfjordens Maskinistskole. Etter endt utdannelse fikk han arbeid som tegner hos Brødrene Brunvoll Motorfabrikk i Molde. Noen år senere dro han over til Amerika for å legge seg opp penger. Han arbeidet blant annet en periode hos General Motors.
Som 40-åring reiste han tilbake til Norge for godt, og etablerte umiddelbart sin egen jernvareforretning. Opprinnelig var den første kundekretsen privatpersoner og bønder fra Molde og omkringliggende områder. Varespekteret var svært variert, og omfattet egentlig alt unntatt trelast og matvarer.
Etter en noe omflakkende tilværelse helt frem til krigens slutt, kunne firmaet i 1947 flytte inn i egne lokaler i Molde sentrum. Etter hvert ble også industribedrifter og båtbyggerier en del av firmaets kundegruppe. Salgsområdet ble gradvis utvidet, og firmaet ble leverandør til de fleste industribedrifter i Romsdal.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                   Martin Sandøy

 

 


 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

MJ's lokaler lagt i ruiner i april 1940                                                                                                                                                         Molde Jarnvareforretnings lokaler fra 1930-1940
En epleselger fra Sekken har tatt plass i ruinene.
På skiltet står det at Molde Jarnvareforretning har flyttet til Bergsbakkgården i Romsdalsgata.

                                                                                                                                                              


 

 

                                                                                                                  MJ's lokaler i Bergsbakkgården fra 1940-1947

            MJ's lokaler i Storgata 34, 1947- 1984

 

I 1963 overtok Johan Sandøy, grunnleggerens sønn, styringen. Molde Jarnvareforretning opplevde på denne tiden stor etterspørsel av verktøy og utstyr til en sterkt ekspanderende industri. Denne kundegruppen ble etter hvert den mest dominerende, og tradisjonelt salg over disk utgjorde en stadig mindre andel av omsetningen. Dette førte til at behovet for lagerplass økte. På begynnelsen av 1980 -tallet hadde Molde Jarnvareforretning derfor leid lagerplass på hele 6 forskjellige steder i og utenfor Molde sentrum. Man besluttet derfor å bygge nytt lager i Årødalen, 7 km øst for Molde sentrum. Dette stod ferdig i årsskiftet 1983/1984 og inneholdt et tidsmessig lager på til sammen 1200 m2. På denne tiden hadde selskapet 12 ansatte og en årsomsetning på knapt 15 millioner kroner. Butikk- og kontorlokalene skulle fortsatt ha sitt tilhold i byen. Etter en tid innså man at hele virksomheten burde samles under ett tak. 7. mai 1984 kom derfor butikk- og kontorpersonalet flyttende etter. En 54 års epoke i Storgata var dermed over.


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Johan Sandøy
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                   John Sandøy

John Sandøy 
                            
I 1985 overlot Johan Sandøy den daglige ledelsen til sin sønn John, men deltok selv aktivt i bedriften til sin bortgang i april 1987.
De fant raskt ut at de trengte mer plass, og allerede i juli 1985 sendte de inn ny byggemelding for å utvide med flere kontor.
I perioden John Sandøy har vært daglig leder så har de gjennomført 5 byggetrinn, samt at de kjøpte "Eggesentralen", det tidligere Prior-bygget på nabotomten. Dette resulterte i at det i dag er 6500m2 med lagerplass og kontorer.
John har hele tiden videreført sin fars tankegang ved at man lar kundens behov i størst mulig grad få bestemme hvilket produktspekter man til enhver tid lagerfører.
I dag fører de 35 000 ulike artikler på lageret i Årødalen. I tillegg finnes det 400 000 artikler i skaffesortimentet. Det har vært en formidabel økning i perioden John har ledet firmaet, omsetningen har økt fra ca 15 millioner og 12 ansatte til 143 millioner og 43 ansatte.
2. Mai 2002 ble nok den viktigste beslutningen gjort på eiersiden gjennom tidene, da John Sandøy løste ut andre aksjonærer. Deretter delte han aksjene med sine døtre. I dag er Molde Jarnvareforretning heleid av John Sandøy og hans døtre Beate og Johanne.


Etter 32 år som daglig leder valgte John å tre til side og overlate stillingen til sin datter Beate. Hun tiltrådte stillingen 1.mai 2017. John jobber fortsatt i firmaet 3 dager i uken og har fokus på salg. Beate har arbeidet i firmaet siden 1996, og med allsidig erfaring fra ulike avdelinger har hun et godt grunnlag for å styre Molde Jarnvareforretning videre. Hennes tanker om den videre driften er tro mot den opprinnelige tanken til sine forgjengere. Hun ønsker at firmaet fortsatt skal være et selvstendig firma som står utenfor kjedetilknytning og at det er kunden som er i fokus. Kundene kommer fortsatt til å være de som definerer hva Molde Jarnvareforretning skal jobbe med i fremtiden.​

John og Beate Sandøy.


Selskapsform og eierforhold

Allerede fra starten i 1930 ble firmaet registrert som aksjeselskap. Denne selskapsformen er fortsatt vurdert som den beste for vårt vedkommende. I 1990 fant vi det imidlertid strategisk riktig å dele firmaet i et driftsselskap og et eiendomsselskap. Av praktiske grunner beholdt eiendomsselskapet det opprinnelige foretaksnummeret. Driftsselskapet Molde Jarnvareforretning AS fikk tildelt et nytt nummer, og framstår derfor papirmessig som et relativt ungt firma. Aksjene eies i dag av grunnleggerens barnebarn og oldebarn.