logo

Produkter  - klikk på kategori og undergrupper VIL vises

Kategorier

<< Klikk på meny til venstre for mer informasjon om våre produktgrupper

 

 

 

Produkter > Loctite > Gjengesikring & tetting
 

Loctite 222-50ml.

Gjengesikring lav styrke. Ideell for justeringsskruer, skruer med forsenket hode og settskruer.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

                    

Loctite 243- 3ml, 50ml og 250ml.

Gjengesikring medium styrke. Virker på alle metaller, tåler lett forurensing av industrioljer og forhindrer løsning av vibrerende deler.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Loctite 270-250ml.

Gjengesikring høy styrke. Egner seg på alle metallfester, tåler lett forurensing av industrioljer. Ideell for permanente låsebolter på motorblokker og pumpehus. Brukes hvis det ikke er behov for jevnlig demontering for vedlikehold.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Loctite 272-50ml.

Gjengesikring høy styrke med høy temperaturmotstand (-55 til +200C).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Loctite 275 - 50ml.

Gjengesikring høy styrke for storegjenger.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Loctite 290-50ml.

Gjengesikring medium/høy styrke, penetrerende. Ideell for sikring av forhåndsmonterte forbindelser: instrumenteringsskruer, elektriske koblinger og settskruer.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Loctite 2400-50ml.

Gjengesikring medium styrke. Ledende i helse og sikkerhet, ingen faresymboler. Brukes der det kreves jevnlig demontering med håndverktøy for service.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

          

Loctite 2701-5ml og 50ml.

Gjengesikring høy styrke, særlig for forkrommede overflater.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

          

Loctite 510 - 50ml og 160ml.

Pakningstetting. Ideell for bruk på stive flenser som må tåle høye temperaturer og kjemiske stoffer.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Loctite 5188 - 50ml.

Pakningstetting. Ideell for tetting av alle typer stive metallflenser, særlig aluminiumsflenser. Ypperlig for krevende bruksformål, meget god kjemisk resistens og svært fleksibel. Overlegen vedheft, kan tåle lett oljeforurensing på flensflatene.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Loctite 542-50ml.

Gjengetetting ideel for fine gjenger som brukes i hydrauliske, pneumatiske og universelle rørdeler.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Loctite 567-50ml.

Gjengetetting lav styrke for metall, grove gjenger.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Loctite 572- 50ml og 250ml.

Gjengetetting som egner seg for grove metallgjenger. Ideell der det kreves langsom herding for justering av innrettingen av rørdelene.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Loctite 573 - 250ml.

Pakningstetting. Ideell for tette store, stive metallflenser eller flenser der monteringen kan ta flere timer.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

           

Loctite 574 - 50ml og 160ml.

Pakningstetting. Ideell for bruk på stive metalldeler; det vi si støpejernskomponenter og pumpehus.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

          

Loctite 577-50ml og 250ml.

Universal gjengetetting for grove metallgjenger. Egner seg for raske arbeidsprosesser ved lave temperaturer; det vil si utendørs vedlikehold.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Loctite 55-50m.

Univeral trådtetting av gjengede rør og rørdeler. Ikke herdende, umiddelbar tetting. For hurtig, enkel og pålitelig tetting.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Loctite 55 gjengetråd 150m.

Univeral trådtetting av gjengede rør og rørdeler. Ikke herdende, umiddelbar tetting. For hurtig, enkel og pålitelig tetting.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Loctite 5331 - 100ml.

Gjengetetting for metall, plast eller begge. Ideell for bruk på gjengede rørdeler i plast eller plast - metall som fører varmt eller kaldt vann; det vi si i rørsystemer i plast for bruk i industri eller landbruk og avløpssystemer.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Loctite 5926 - 100ml.

Pakningstetting blå farge. Lav styrke. For fleksible flenser, maskinerte eller støpte flater, metaller eller plast.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Loctite 5980 - 200ml.

Pakningstetting svart farge. Lav styrke. For flenstetting og store gap. Merkefri.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Produktansvarlig: Tom Erik Haugen

Tlf. 91 81 67 53