logo

Produkter  - klikk på kategori og undergrupper VIL vises

Kategorier

<< Klikk på meny til venstre for mer informasjon om våre produktgrupper

 

 

 

 

Lagerreol V06.

En moderne småvarereol med god konstruksjon.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Universalreol for volumiøst gods som hånderes manuelt.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Pallereoler.

Pallereoler gir ideelle lagringsmuligheter. Pallehåndtering i våre reoler gir stor fleksibilitet og effektiv logistikk ved godshåndtering uansett bransje. Med vårt program av tilbehør blir lagring av gods enkelt. I samarbeid med vår leverandør hjelper vi til hele veien, fra prosjekt til montasje.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Dekkreol.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Grenreol enkel.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Grenreol dobbel.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Grenreol K2000 leveres som enkel og deobbel utgave.Reol for middels belastning.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Uttrekksenheter.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Mesanin.

Kontakt oss for forslag og planløsning.

 

 

Produktansvarlig: Per Egil Rød

Tlf. 90 97 66 86