logo

Produkter  - klikk på kategori og undergrupper VIL vises

Kategorier

<< Klikk på meny til venstre for mer informasjon om våre produktgrupper

 

 

 

Produkter > Loctite > Spray

 

Loctite 3020.

Pakningsklister.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Loctite 7031.

Rengjøringsmiddel.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

          

Loctite 7063 - 400ml og 10ltr.

Universal rengjøring og avfettingsmiddel. Fjerner de fleste typer fett, oljer og smørevæsker. Ideell for bruk før liming og påføring av tetningsmidler.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Loctite 7070.

Rengjøring og avfettingsmiddel for de fleste plastdeler uten fare for stress-skader. Fjerner spesielle tungoljer og kan brukes som spray i bad i romtemperatur.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Loctite 7200.

Pakningsfjerner. Fjerner herdede pakninger og tradisjonelle pakninger på 10 til 15 minutter. Minimalt med skraping og kan brukes på de fleste underlag.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Loctite 7235.

Rengjøringsmiddel for brems.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Loctite 7240.

Aktivator overflatebehandling. Øker herdehastigheten på passive og inaktive flater. For herding i lav temperatur og storelimspalter.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Loctite 7800.

Korrosjonsbeskyttelse. Ypperlig katodisk rustbeskyttelse på jernholdige metaller. Gjenoppretter beskyttelsen i galvaniserte deler. Typiske bruksformål: Oppfrisking av metalldeler etter sveising, langvarig beskyttelse av metalldeler.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Loctite 8005.

Remfett. Forhindrer sluring og forlenger reimens levetid. Øker friksjonen for alle typer remmer.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Loctite 8007.

Kobber antiseisingsmiddel. Typiske bruksformål: skruer, muttere, rør, eksosbolter og bremsekaliperbolter.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Loctite 8008 - 500g.

Kobber antiseisingsmiddel. Typiske bruksformål: skruer, muttere, rør, eksosbolter og bremsekaliperbolter.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Loctite 8009 - 500g.

Smøring - antiseisingsmiddel med langvarig smøring og beskyttelse. For alle metaller inkludert rustfritt stål og titan.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Loctite 8011.

Kjedeoljespray for høye temperaturer. Oksidasjonsmotstand forlenger smøremiddelets levetid. Smører åpne mekanismer, transportbånd og kjeder ved høye temperaturer opp til 250C.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Loctite 8018.

Rustløser.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Loctite 8021.

Silikonspray. Smører metall- og ikke metallflater. Egner seg som slippmiddel.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Loctite 8031.

Skjæreoljespray. Beskytter skjæreverktøy under drift og forlenger verktøyets levetid. For boring, saging eller tapping i stål, rustfritt stål og de fleste ikke jernholdige metaller.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Loctite 8032.

Syntetisk oljespray.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Loctite 8040.

Frigjøring av deler. Frigjør rustede, korroderte og seisede komponeter ved hjelp av en sjokkfrysingseffekt. Går direkte inn i rusten gjennom kapillær virkning.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Loctite 8101.

Smørefett for kjeder og gir. Limsmøringsmiddel for åpne mekaniske systemer med antikastegenskaper. Beskytter mot vanninntregning, ypperlig motstandsevne mot slitasje og høyt trykk. Smører kjeder, åpne gir og snekkeskruer.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Loctite 8150 - 500g.

Aluminium antiseising. Beskytter gjengeforbindelser og forhindrer korrosjon og antiseising. Typiske bruksformål: skruer, muttere, rør, varmevekslere og deler i olje- og gassbrennere.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Loctite 8151.

Aluminium antiseising. Beskytter gjengeforbindelser og forhindrer korrosjon og antiseising. Typiske bruksformål: skruer, muttere, rør, varmevekslere og deler i olje- og gassbrennere.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Loctite 8201.

Universal smøremiddel. For lett smøring av metaller. Frigjør fastsatte enheter, fordriver fukt og forhindrer korrosjon.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Produktansvarlig: Tom Erik Haugen

Tlf. 91 81 67 53