logo

SIKKERHETsdatablad (hms)

 

Molde Jarnvareforretning AS tilbyr i dag Sikkerhetsdatablad i elektronisk format i samarbeid med EcoOnline AS. 

Dokumenter kan fritt kopieres og benyttes. (PDF-format).

Dersom du ikke kjenner leverandøren til produktet, kan det søkes i feltet "kjemikaliets navn".Eksempelvis vil du finne LOCTITE 272 kun ved å søke etter 272 i dette feltet.Ta kontakt med oss ved behov for assistanse.

 


Klikk her for å gå til søkesiden (Safe USE)

Alternativt her (Eco Online)

REACH FORESPØRSEL (Registration, Evaluation and Autorization of Chemicals) ble aktivert i EU i juni 2007. Klikk her.