logo

Personvernerklæring

 

Denne personvernerklæringen forteller om hvordan Molde Jarnvareforretning AS samler inn og bruker personopplysninger.

Kontakt oss på om noe er uklart, eller du lurer på hvilke opplysninger vi har om deg.

Personopplysninger er alle typer av informasjon som kan relateres til en identifiserbar person, slik som navn, e-postadresse, IP-adresse, telefonnummer osv.

Molde Jarnvareforretning, ved daglig leder, er behandlingsansvarlig for virksomhetens håndtering av personopplysninger.

Formålet med behandling av personopplysninger

Vårt formål ved innsamling av personopplysninger er for å behandle deg som kunde, samarbeidspartner, eller interessent. Vi trenger disse opplysningene for å gjennomføre kjøp og salg, holde kontakt, og for å kunne sette opp møter og eventuelle tilbud. Det rettslige grunnlaget for behandlingen er GDPR art. 6 nr. 1 bokstav b.

Vi vil ikke bruke personopplysninger til andre formål enn det som opprinnelig var intensjonen.

Hvordan vi samler inn personopplysninger

Vi samler inn opplysninger som navn, telefonnummer og e-post gjennom vår korrespondanse med deg. Det kan være via telefon, e-post, visittkort, i møter eller via kontaktskjema. Dette er opplysninger du frivillig gir oss, og ikke noe vi samler inn uten at det er en interesse fra deg. Det rettslige grunnlaget for behandlingen er GDPR art. 6 nr. 1 bokstav b.

Opplysningene fra deg kan bli registrert i vårt e-post program MS Outlook, og i vårt ERP system.

 

Informasjonskapsler(cookies) og automatisk lagring av informasjon

Webanalyse og informasjonskapsler (cookies)
Som en viktig del av arbeidet med å lage et brukervennlig nettsted, ser vi på brukermønsteret til de som besøker nettstedet. For å analysere informasjonen, bruker vi analyseverktøyet Google Analytics.
Google Analytics bruker informasjonskapsler/cookies (små tekstfiler som nettstedet lagrer på brukerens datamaskin), som registrerer brukernes IP-adresse, og som gir informasjon om den enkelte brukers bevegelser på nett. Eksempler på hva statistikken gir oss svar på er; hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes. Ingen av informasjonskapslene gjør at vi kan knytte informasjon om din bruk av nettstedet til deg som enkeltperson.
Informasjonen som samles inn av Google Analytics, lagres på Googles servere i USA. Mottatte opplysninger er underlagt Googles retningslinjer for personvern.
En IP-adresse er definert som en personopplysning fordi den kan spores tilbake til en bestemt maskinvare og dermed til en enkeltperson. Molde Jarnvareforretning benytter Google Analytics sin sporingskode som anonymiserer IP-adressen før informasjonen lagres og bearbeides av Google. Dermed kan ikke den lagrede IP-adressen brukes til å identifisere den enkelte brukeren.

Søk
Molde Jarnvareforretning lagrer informasjon om hvilke søkeord brukerne benytter på våre nettsteder i Google Analytics. Formålet med lagringen er å gjøre informasjonstilbudet vårt bedre. Bruksmønsteret for søk lagres i aggregert form. Det er bare søkeordet som lagres, og de kan ikke kobles til andre opplysninger om brukerne, slik som til IP-adressene.
 
Del/tips-tjenesten
Funksjonen "Del med andre" kan brukes til å videresende lenker til nettstedet på e-post, eller til å dele innholdet på sosiale nettsamfunn. Opplysninger om tips logges ikke hos oss, men brukes kun der og da til å legge inn tipset hos nettsamfunnet. Vi kan imidlertid ikke garantere at nettsamfunnet ikke logger disse opplysningene. Alle slike tjenester bør derfor brukes med vett. Dersom du benytter e-postfunksjonen, bruker vi bare de oppgitte e-postadressene til å sende meldingen videre uten noen form for lagring.
 
Side- og tjenestefunksjonalitet
Det blir brukt informasjonskapsler i drift og presentasjon av data fra nettsteder. Slike informasjonskapsler kan inneholde informasjon om språkkode for språk valgt av brukeren. Det kan være informasjonskapsler med informasjon som støtter om lastbalanseringen av systemet slik at alle brukere blir sikret en best mulig opplevelse. Ved tjenester som krever innlogging eller søk kan det bli brukt informasjonskapsler som sikrer at tjenesten presenterer data til rett mottaker.
 
Hvordan håndtere informasjonskapsler i din nettleser
https://nettvett.no/ kan du lese om hvordan du stiller inn nettleseren for å godta/avvise informasjonskapsler, og få tips til sikrere bruk av internett.

 

Hvem deler vi opplysningene med

Molde Jarnvareforretning deler ikke dine opplysninger med andre eksterne tredjeparter enn de som er leverandører av våre IT-systemer eller drifter våre web-sider.

Dine personopplysninger og rettigheter sikres gjennom databehandleravtaler med disse leverandørene.

Hvor lenge lagrer vi data

Dersom du har et kundeforhold med oss, lagrer vi dine personopplysninger så lenge kundeforholdet varer. Etter endt kundeforhold oppbevarer vi personopplysningene så lenge det er nødvendig i henhold til å utfylle våre plikter eller for å oppfylle bestemte lovkrav.

Innsyn og endringer i lagrede opplysninger

Vi kan kontaktes dersom du har spørsmål om eller ønsker innsyn i hvilke opplysninger vi lagrer om deg. Hvis du oppdager feil eller det skjer endringer i opplysningene (f.eks. ny adresse, telefonnummer, epost) er vi takknemlig om du snarest mulig kontakter oss slik at vi kan oppdatere opplysningene. Vi har plikt til å gi deg innsyn og informasjon om registrerte opplysninger vi har om deg innen 30 dager.

Du har også rett til å be om retting, sletting, begrensning av behandling av persondata, dataportabilitet og rett til å motsette deg visse former for behandling.